Kontaktní informace

 Ústředna  461 725 742, 461 725 332
 Jednatelé společnosti  461 725 691
 Ekonomický útvar  461 721 571
 Vedoucí mlékárenského provozu  461 725 127
 Vedoucí vaječné výroby  461 725 011 i fax
 Vedoucí oddělení řízení jakosti  461 724 759 i fax
 Technický útvar  461 725 105 i fax
 MTZ  461 725 105, fax 461 310 391
 Obchodní oddělení - objednávky  461 721 609
 Vedoucí obchodního oddělení  461 725 674 i fax