Přeprava

Naše společnost zajišťuje přepravu výrobků pomocí moderních dopravních prostředků.


Prodejní i přepravní obaly splňují požadavky stanovené v §3 a §4 Zákona o obalech č. 477/2001 Sb..